Digitaalehituse klaster

"Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine. Lisaks ehituskeskkonna loomine, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning ehitist vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Klastri projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmi raames."
www.digitaalehitus.ee
Loe lisaks

Plangrid - tänapäevane viis ehitusjooniste haldamiseks

PlanGrid platvormi näitel tänapäevane lahendus ehituse projektdokumentatsiooni lugemiseks ning haldamiseks. 
Platvormi tutvustav video selle pakkujalt (inglise keeles)

Miks kasutada?:
 • Mugavus - lisatud joonised on kuvatud visuaalselt kergelt hoomatavalt ning need ka avanevad kiirelt (ja ka offlines). Jooniste üleselt luuakse automaatselt klikitavad seosed (saab luua ka ise).
 • Koostöö - ühiselt jagatavad märkmed joonisel. Progressifotod ning näiteks ka konflikti-kirjelduspiltide lisamine ning nende jagamine seotud osapooltele.
Millised on võimalused:

Haldamine:
 
 • Projektdokumentatsiooni jagamine on hallatav keskselt, ideaalis kas siis peatöövõtja või projekteerija enda poolt.
 • Projektiosade uuemad verisoonid on keskselt lisatavad sh on võimalus jätta alles ka eelnev versioon ning seda uuendatuga mugavalt võrrelda.
 • Lähtefailideks laialtlevinud .pdf vormingus failid.
 • Projektiinfo lisamine toimub läbi plangrid.com veebilehe. 
Vaatamine:
 • Ligipääs nii arvuti kui ka mobiili- ning tahvelarvutiga. Kõigile neile platvormidele on loodud ka spetsiaalsed rakendusprogrammid. 
 • Joonised on kuvatud visuaalselt äratuntavalt ning kiiresti leitavalt. Sealhulgas järgides vormistades teatud standardeid, on platvorm võimeline automaatselt kirjanurga päisest välja lugema ja kuvama info joonise nr ja nime kohta. Muuhulgas oskab sama süsteem lugeda ka viiteid joonistelt endalt, tehes neile klikitavaid otseviiteid.
 • Jooniste automaatne sorteerimine näiteks kuupäeva/versiooni/projektietapi järgi.
 • Joonised on ligipääsetavad offline režiimis (ei ole vaja aktiivset internetiühendust).
Koostöö:
 • Märkmete tegemine ja võimalus neid soovi korral osalistega jagada.
 • Fotode lisamine konkreetsesse joonisepunkti - ideaalne ehituse progressifotode jaoks.
 • Tööde / vigade / probleemide jne suunamine konkreetsele osapoolele ning raportite automaatne koostamine ning haldamine.
 • Kommenteerimine chat vormingus
Puudused:
 • Ei toeta ehitusinfomudeleid (BIM).
 • Tasuta on üksnes esimesed 50 joonist - kõik sellest üle minev on  tasuline. Siiski sõltuvalt kasutusest võib efektiivsust saavutada juba ka selle piiranguga arvestades (nt plaanidele lisatavad progressifotod).
 • Android platvormi rakendus ei tööta pooltki nii hästi kui iOS (iPad/iPhone) versioon. Probleeme on nii rakenduse kiiruse kui ka stabiilsusega. Osaliselt on puudu ka funktsioone.
 • Windows rakendus ei asenda veel funktsionaalsuselt veebirakendust, kuid põhiliste toimingute tegemiseks on see aga paremgi kasutada.
 • Tegemist välismaise (sh inglisekeelse) platvormiga. Arveldamine ning kasutajatugi maarjamaal ehk ebamugavam.
Toetatavad platvormid:
Pildid:

Antud kuvatõmmised on iPad peal olevast rakenduse versioonist.

Loe lisaks